Tin tức

Covid-19 khiến hoạt động thanh toán và phát hành thẻ sụt mạnh, các ngân hàng Việt Nam đề nghị Visa và MasterCard miễn, giảm phí

Phản hồi của bạn